Saturday, September 05, 2015
Kllikk på en av aktivitene på høyre side for å se mer detaljer, som vises nedenfor.

Elsfjord kirkeElsfjord kirke ligger i Elsfjord i Vefsn kommune i Nordland. Kirken er bygget i tre og ble vigslet den 18. september 1955. Altertavlen er laget av Einar Nilsskog fra Drevja. Modellen av en Nordlandsbåt som henger i taket er laget av Magnus Rasmussen fra Hemnesberget.

Den første henvendelsen om kirke i Elsfjord kom i 1862, mens Elsfjord var en del av Hemnes kommune og Hemnesberget var kirkestedet. Fra 1908 gjorde et bedehus i Elsfjord tjeneste som gudstjenestested. Først da Elsfjord ble skilt ut som egen kommune i 1929 ble arbeidet med eget kirkebygg mer konkret. Sluttregninga for kirkebygget var på 247.000 kroner, som var 150.000 kronere høyere enn kostnadsoverslaget.

Privacy Statement  |  Terms Of Use
Powered by LabOra - Agrando AS